Vytlačiť stránku

Pre školy ponúkame

Naša spoločnosť dlhodobo spolupracuje so všetkými stupňami škôl. Od základných, cez stredné, umelecké až po univerzity. Realizuje množstvo školení pedagógov a priamo sa podieľa na zvyšovaní kvality a efektivity vzdelávania vo vzdelávacích inštitúciách. Dodávanými expertnými službami pomáha vytvárať lepšie podmienky pre študentov aj pedagógov.

Naše expertné didakticko-metodické know-how je vyhľadávaným nástrojom pre optimalizáciu zavedených vzdelávacích procesov a naše skúsenosti, ktoré zdieľme s našimi zákazníkmi sú základňou pre budovanie nových vzdelávacích inštitúcií.

Z množstva služieb vyberáme ukážku :

 • tvorba a zavádzanie rozvojových programov škôl
 • tvorba a realizácia tréningov pre učiteľov pre zavádzanie zmien a nové formy vyučovania
 • zvyšovanie kvality riadenia a príprava a realizácia tréningov manažmentu škôl
 • tvorba a podpora pri implementácii dlhodobej stratégie školy (vrátane analýzy potrieb a návrhu možností financovania)
 • prepojenie so svetom práce - stáže v podnikoch pri všetkých typoch vzdelávania, rozvoj poradenstva pre voľbu štúdia a povolania, vocational
 • training – ponuka vzdelávacích programov šitých na mieru pre konkrétne podniky, podpora partnerstiev s podnikmi
 • návrh a zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce a partnerstiev
 • príprava a realizácia hodnotenia škôl v kritériách podľa potrieb klienta
 • poradenstvo pre vznik alebo reštrukturalizáciu vzdelávacích inštitúcií
 • príprava a riadenie projektov zo štrukturálnych fondov a ďalších európskych programov
 • návrh a realizácia projektov otvorenej školy – programy vzdelávania podľa dopytu v miestnej komunite v rámci celoživotného vzdelávania
Úspešná škola

Úspešná škola